Vilkår

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester levert av oss. Ved å bestille våre tjenester, godtar du følgende vilkår:

Tjenestebeskrivelse

Telemark Boligfoto tilbyr følgende tjenester:

 • Interiørfotografering
 • Eksteriørfotografering
 • Dronefotografering
 • Plantegninger
 • Digital møblering
 • Digital tømming av rom
 • Virtuell visning
 • Områdefotografering

Prissetting

Prisene for våre tjenester er oppgitt på vår nettside. Vennligst se vår prisliste for detaljerte priser.

Tjenesteleveranse

Normalt er reiseutgifter inkludert i prisen, men ved lenger reise kan et reisetillegg tilkomme. Dette avtales i disse tilfellene i forkant av avtaleingåelsen.

Dronefotografering er væravhengig. Ved nedbør eller sterk vind, eller ved andre forhold som ikke gjør det forsvarlig å fly vil dronefotografering enten utsettes eller avlyses.

Virtuelle visninger lagres minimum ut visningsperioden, men ikke lenger enn 6 måneder. Ved behov for virtuelle visninger som lagres i mer enn 6 måneder skal dette avtales i forkant. Øvrige bilder lagres i minimum 3 måneder. Etter dette kan vi ikke garantere at vi kan levere deg kopier.

Plantegninger er ikke målbare, og avvik kan forekomme. Plantegningene er ment for å illustrere boligens planløsning. Møbler er ikke basert på boligens faktiske møblering, men ment for å illustrere boligens potensiale.

Antall bilder som levers:

 • Boligfoto: 30-50 bilder avhengig av boligens størrelse
 • Dronefoto: 5-6 bilder
 • Kveldsbilder: 5-6 bilder
 • Områdebilder: 5-6 bilder
 • Digital møblering: I henhold til bestilling
 • Virtuell visning: Et bilde pr rom, opp til 10 rom.
 • Plantegninger: I henhold til bestilling

Kjøpers plikter

Du er selv ansvarlig for at boligen er representabel og klar for fotografering. Telemark Boligfoto kan ikke style/rydde eller flytte møbler under selve fotograferingen.

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

Betalingsvilkår

Betaling skal skje innen 14 dager etter mottatt faktura. Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Ved forsinket betaling kan Telemark Boligfoto kreve forsinkelsesrenter i medhold av forsinkelsesrenteloven. Telemark Boligfoto kan kreve å dekke utgifter i forbindelse med purringer og inkassokrav.

Avbestillinger og endringer

Avbestillinger må gjøres skriftlig minst 7 dager før avtalt tid for fotografering. Ved avbestilling senere enn dette vil kunden bli belastet kr 2500. Endringer i bestillingen må også meldes skriftlig og kan medføre ekstra kostnader avhengig av omfanget av endringen.

Avbestillinger på oppdragsdagen faktureres i sin helhet.

Reklamasjon og angrerett

Leveranser fra Telemark Boligfoto er unntatt fra angreretten etter angrerettsloven §22e

Leverte bilder skal gjennomgås av deg som kunde uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles Telemark Boligfoto innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Leveringstid

Ferdige bilder leveres til kunden innen 48 timer etter fotograferingen, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Digital møblering: Inntil 5 virkedager
Fjerning av eksisterende møbler: Inntil 5 virkedager
Fjerning av møbler + digital møblering: Inntil 7 virkedager
Virtuell visning: Inntil 5 virkedager

Bruksrettigheter

Kunden kan bruke bildene til det formål som er avtalt. Ved publisering og deling skal alltid Telemark Boligfoto krediteres. Telemark Boligfoto forbeholder seg retten til å bruke bildene i sin egen markedsføring. Alle rettigheter til bildene tilhører Telemark Boligfoto. Bildene kan ikke videreselges eller gjenbrukes uten tillatelse.

Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.

Ansvarsbegrensning

Telemark Boligfoto er ikke ansvarlig for indirekte tap, skader eller økonomiske tap som følge av bruk av våre tjenester. Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler ved bildene og vil i slike tilfeller tilby å rette opp dette uten ekstra kostnad for kunden. Telemark Boligfoto kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av fotograferingen med mindre Telemark Boligfoto har opptredd grovt uaktsomt.

Personvern

Vår behandling av personopplysninger er regulert av vår personvernerklæring. Se vår personvernerklæring for detaljer om hvordan vi håndterer og beskytter dine personopplysninger.

Heving

Telemark Boligfoto kan heve avtalen ved forsinket betaling dersom kundens kontraktsbrudd er vesentlig. Ved heving opphører dine rettigheter til å motta leveransen, og Telemark Boligfoto skal ha krav på vederlag ut i fra det arbeidet som allerede er utført.

Klager, tvister og mislighold

Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, skal tvisten løses hos Telemark Boligfoto sitt hjemting

Ved manglende betaling tapes bruksretten til bildene etter åndsverkslovens bestemmelser.

Force Majeure

Telemark Boligfoto er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av tjenester som skyldes forhold utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, brann, streik, krig, pandemier, eller andre force majeure-hendelser.

Vilkårene er sist oppdatert: 16.07.24

Logg inn

Registrer

Tilbakestill passord

Vennligst skriv inn ditt brukernavn eller e-postadresse og du vil, via e-post, motta en lenke til å lage et nytt passord.